Silpi
Kirjautumissivu

Tietosuojailmoitus

Rekisterinpitäjä

Suomen Ilmailuliitto ry
Lentäjäntie 3
01530 Vantaa
sil@ilmailuliitto.fi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Suomen Ilmailuliitto ry
Turvallisuustoimikunta
Lentäjäntie 3
01530 Vantaa
silpi@ilmailuliitto.fi

Rekisterin nimi

Ilmailuliiton SILPI-rekisteri.

Rekisterin tietojen käsittelyn tarkoitus

Ilmailun poikkeama- ja havaintoilmoitusjärjestelmään tehtyjen ilmoituksien käsittely ja tilastointi.

Ilmailun poikkeama- ja havaintoilmoitusjärjestelmän tietojen näkyvyys- ja muokkaamisoikeuksien hallinta. Tehtyjen poikkeamailmoituksien tietojen tallettaminen ja analysointi.

Rekisterin oikeusperusta ja tietosisältö

Ilmoitus ja ilmoituksen tekijä

Näkyvyys- ja muokkausoikeuksien hallinta eri tasoilla

Säännönmukaiset tietolähteet

Järjestelemän käyttäjien antamat ja täydentämät tiedot sekä mahdollisesti erikseen kysytyt lisätiedot, kuten sähköpostiosoite ja yrityksen nimi.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Yksittäisiä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman henkilön erillistä suostumusta. Yleisiä tilastotietoja (henkilöitä/yhteisöjä ei ole eroteltu) on julkisesti nähtävillä Ilmailuliiton verkkosivuilla sekä kirjautumalla Ilmailun poikkeama- ja havaintoilmoitusjärjestelmään. Anonyymejä tietoja ja tilastoja voidaan luovuttaa ilmailuviranomaiselle sekä niitä voidaan käyttää turvallisuusilmoituksien analyysitietojen esittelyssä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU-alueen tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen aineisto

Tiedot säilytetään tietokannassa, johon on kokonaisuudessaan pääsy Turvallisuustoimikunnan puheenjohtajalla, Ilmailuliiton turvallisuusvastaavalla, Ilmailuliiton muulla henkilökunnalla, joilla on toimenkuvansa perusteella perusteltua nähdä ilmoitukset, sekä tietojärjestelmistä vastaavilla henkilöillä. Turvallisuusilmoituksiin (kaikki tiedot) on lisäksi pääsy turvallisuusilmoituksien analysoijilla, jotka Turvallisuustoimikunta on tehtävään erikseen hyväksynyt.

Lajikohtaisiin tietoihin on lisäksi pääsy lajitoimikuntien erikseen nimeämillä lajitoimikunnan henkilöillä.

Lisäksi poikkeamailmoituksen tekijän ilmoittaman yhteisön itsensä määrittämillä henkilöillä on pääsy kyseisiin poikkeamailmoituksiin ja/tai kyseisen yhteisön tietoihin.

Tietokanta sijaitsee Suomessa ja on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Suomen Ilmailuliitto ry / Turvallisuustoimikunta huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Päivitetty viimeksi 25.5.2024